Yerbilimsel Etüt Bilgi sistemi (YERBİS) Tanıtım Toplantısı Yapıldı
26 Nisan 2018

Bakanlığımız tarfından 1 Mayıs 2018 tarihi itibari ile  hizmete alınacak Yerbilimsel Etüt Bilgi sistemi (YERBİS) ile ilgili İl Müdürlüğümüz İmar ve uygulama Şubesince Hizmet Bınamız Toplantı salonunda Jeoloji Mühendisleri odası ile Jeofizik Mühendisleri odası üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.