USTA EĞİTİMLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
15 Şubat 2017

 

Yapı sektöründe çalışan ustaların mesleki niteliklerinin artırılması amacıyla, Çevre ve Şehircilik, Halk Eğitim ile İşKUR  İl Müdürleri arasında, “Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” kapsamında oluşturulan alt protokol imzalandı. 

Bugün atılan imzalarla, uygulamanın uluslararası tanınırlığı olan ve özel programlarla desteklenen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sürecine dönüşmesi sağlanacak, “Protokolün hayata geçmesiyle; Geçici Ustalık Belgesi’ne sahip yapı ustalarının eğitilmesini, yetkinliklerinin belgelendirilmesini, kayıt altına alınarak izlenmesini sağlanacak. Bu sayede, nitelikli yapılarımızın, güvenli çalışma ortamında, yetkin ustalarımız eliyle üretilmesi sağlanmış olacaktır” 

“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ; ustaların eğitimi için talep toplayacak ve koordinasyonu sağlayacak. Eğitimler; Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek. Çalışma ve İş Kurumu  ise; eğitime ilişkin organizasyon, SGK, eğitici giderleri gibi ihtiyaçları karşılayacak. Ustalara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik teorik ve pratik eğitimler verilecek.  Böylece, bir yandan, bilinen yanlış uygulamalar düzeltilirken; diğer taraftan iş güvenliği, doğru malzeme seçimi ve uygulama bilinci verilerek sektör için kalifiye eleman yetiştirilmesi sağlanacaktır.” 

Bu kapsamda hazırlanan alt protokol Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Muzaffer ÖZKAN , İl Halk Eğitim Müdürü Sayın Osman EKİNCİ  ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Besim EVİZ’in  katılımıyla imzalandı. 

Bu protokol çerçevesinde daha önce Geçici Ustalık Belgesi alan veya almayan ustalara yönelik olarak açılacak kurslara katılım kayıt işlemleri ve koordinasyonu İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir. Ustalık kursu için alınan kayıtlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne branşlara göre gruplar halinde gönderilecek olup, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce gerekli kurs düzenleme işleri protokol gereği İl Halk Eğitim Müdürlüğünce yürütülecektir. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Kurslara katılan ustaların eğitim süresince;

İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Ayrıca MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafının tamamı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

Mesleki yeterlilik sınavları MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarca yapılacaktır. Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşların listesi MYK (mesleki yeterlilik kurumu) web adresinden öğrenilebilecektir. 

Ücretsiz olarak açılacak kursların amacı Ustalarımızın Mesleki Yeterlilik Kurumlarının açacağı sınavlara hazırlanmalarını sağlamaktır. Çünkü herhangi bir hazırlık aşaması geçirmeden bu sınavlara giren ustalarımızda başarı oranı çok düşük kalmaktadır. 

 

NOT : Yapı sektöründe çalışan geçici ustalık belgesi olanlar Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler/ web adresinde bulunan “Eğitim Başvuru” modülü üzerinden de (T.C. Kimlik numarası ve Geçici Ustalık Belge numarası ile birlikte) müracaat edebileceklerdir. Başvurusunu internet üzerinden gerçekleştirmeyen veya “Geçici Ustalık Belgesi” olmayanlar müracaatlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şahsen yapacaklardır.