Personel

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 1
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V 1
İl Müdür Yardımcısı  (Vekâleten) 1
Şube Müdürü                         7
Şef                     1
Sivil Sav. A.                             1
Araştırmacı 2
   
Elektrik Mühendisi 6
İnşaat Mühendisi 13
Makine Mühendisi 3
Mimar 8
Çevre Mühendisi 4
Jeofizik Mühendisi 2
Şehir Plancısı                                       2
Harita Mühendisi 4
Jeoloji Mühendisi 3
İnşaat Teknikeri 8
Harita Teknikeri 1
Elektrik Teknikeri 16
Makine Teknikeri 11
Teknisyen 15
Teknik Ressam 4
V.H.K.İ 9
Memur 9
   
Bekçi  1
Hizmetli 5
Geçici Personel (4c)                            11
   
Memur Toplamı 150
İşçi 14
Toplam Personel 163