Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
28 Mart 2018

                                                                                                                               İLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 16.03.2018 tarihinde onaylanan, Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği askıya çıkarılmak üzere Müdürlüğümüze gönderilmiş olup, 28/03/2018 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet  (batman.csb.gov.tr)  sitesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi uyarınca 30 (otuz) gün süre ile Müdürlüğümüz tarafından askıya çıkarılmıştır.