HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI
18 Ağustos 2017

 HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI

 

         İlimizde mücavir alan sınırları içinde ve dışında yol, bina, inşaat ve altyapı çalışmaları gibi faaliyetlerden kaynaklanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları yoğun olarak oluşmaktadır.

 

         Batman genelinde Batman Belediye Başkanlığınca ve Batman İl Özel İdare Genel Sekreterliğince belirlenmiş 2 adet atık depolama alanı bulunmakta olup oluşan atıkların belirlenen alanların dışına dökülmesi yasaktır. Mücavir alan sınırları içerisinde Batman Belediyesi’ne ait Hasankeyf yolu üzeri Akça ( Tilmiz ) Köyü mevkiinde, mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine ait Bismil yolu üzeri Batman Çayı mevkiinde bahsi geçen atıkların depolanması için alanlar oluşturulmuştur.

 

          Atıklarını İl Özel İdaresi ve Batman Belediyesi’ nin belirlediği alanların dışına boşaltanlara/bırakanlar ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20/r maddesinde “ Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24.000 Türk Lirası, ithal edenlere 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aynı maddede (r) bendindeki idari para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. ” denmekte olup mücavir alan sınırları içinde ve dışında İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan denetimler sonucunda korsan atıkları boşalttığı tespit edilenler ile ilgili olarak 2017 yılında 50.975 TL, bahsi geçen ihlalin kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından yapıldığının tespiti halinde ise 152.925 TL  idari para cezası uygulanmaktadır.

 

           Ayrıca; 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile de bahsi geçen atıkların kontrolü amacıyla Mülki İdare Amirlerinin, Belediyelerin ve Atık Üreticilerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bahsi geçen yönetmelik kapsamında İl Müdürlüğümüzce 2017 yılında 81 farklı noktada hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı denetimleri yapılarak sahipsiz atıkların hafriyat depolama alanlarına taşınmaları sağlanmış olup 7 gün 24 saat esaslı denetimler sürekli olarak gerçekleştirilmekte ve sorumlulara ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.                                                                                                       

 

           Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yapılan rutin denetimlerle hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarını belirlenen alanlar dışında gelişigüzel boşaltanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 139.503 TL  idari para cezası kesilmiştir.