ÇED Kapsam Dışı (Muafiyet) Başvuru Prosedürü
30 Nisan 2018

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED görüşü başvurusu yapacak vatandaşlarımızın, İl Müdürlüğümüzün web sitesi örnek dilekçeler kısmında

ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan eşik değerlerin altındaki projeler için; ÇED Kapsam Dışı  (Muafiyet) Başvuru Formatı -1 başvuru dosyasını,

ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer almayan projeler için ise ÇED Kapsam dışı (Muafiyet) Başvuru Fortmatı-2 başvuru dosyasını hazırlayarak İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir.