Batman İli Gercüş İlçesi Bağlarbaşı Mah.112 nolu parsele ait 18.madde uygulaması
01 Ocak 1900

 

 

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Batman ili, Gercüş ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi 112 numaralı parselin bulunduğu alanda

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanan

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı süreci

26.08.2016-26.09.2016 tarihleri içerisinde tamamlanarak imar planı değişikliği kesinleşmiştir.

Onaylı imar planına göre yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26.10.2016 tarih ve 17336 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylanan

imar planı uygulaması Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce 09.11.2016 tarihinden itibaren

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sitesinde ve ilan panosunda ve 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                                                                        09/11/2016

 

                                            Zafer İSEN                                 İsa GÜLGÜR                                      Afif ÇELEBİ

                                        Har. Mühendisi                     Çev. ve Şeh. İl Md. Yrd. V.                   Çev. ve Şeh. İl Md. V.