ANIZ YAKILMAMASI HUSUSUNDA UYARI!
29 Haziran 2017

 

             Batman Valiliğimizin 17.04.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı “2017 yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ve Denetim Hizmetleri ile Biçerdöver Kontrol ve Denetim Hizmetleri Valilik Genel Emri” doğrultusunda 2017 yılı içerisinde, ikinci ürün ekilen yöreler de dahil olmak üzere, her türlü anızın yakılması YASAKLANMIŞTIR. 

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısına ciddi zararlar veren anız yangınları toprak veriminin de büyük oranda düşmesine sebep olmaktadır. İlimizde ciddi bir şekilde hava kirliliğine de neden olan anız yangınlarının önlenmesi amacıyla İl Müdürlüğümüz personellerince 7 gün / 24 saat esaslı yoğun denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütülecek olup anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası kesilecektir. 

      Bu kapsamda yasağa uymayarak anız yakan ilgililer hakkında 1.108.406 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2017 yılı için de 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında her dekar için 42,44 TL idari para cezası kesilecek olup söz konusu anızın sulak alan, orman alanı veya meskun mahalde yakılması durumunda 212,20 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

      Bu konuda gerekli hassasiyetin tüm vatandaşlarımızca gösterilmesi önem arz etmektedir.  

             Kamuoyuna önemle duyurulur.